Voor het goed behoud van een gebouw is het belangrijk dat een dakgoot en hemelwaterafvoer regelmatig wordt onderhouden. Op platte daken kunnen verstopte afvoeren namelijk voor gevaarlijke situaties leiden. Goten en daken kunnen overlopen door bijvoorbeeld vervuiling (gebladerte, nestmateriaal of mossen).

In een jaar tijd kan er al een verstopping van de dakgoot optreden. Reiniging en reparatie van de dakgoot kan dan lekkages voorkomen. Water kan zich namelijk ophopen wanneer er sprake is van verstopte afvoeren of dichtgeslibde dakgoten. Het water kan zich ook onder het dak trekken. Er zijn zelfs vogels die graag een nest bouwen in de dakgoot. Een dakgoot is doorgaans geproduceerd van PVC of zink.

Een zinken dakgoot kan na verloop van tijd (jaren) gaan lekken. Het zinkwerk wordt namelijk dunner, waardoor scheurtjes ontstaan. Dit kan vaak wel gerepareerd worden door een specialist met een loodband, coating of EPDM.
Wat moet er dus aan de dakgoot gedaan worden?

  • Het moet worden schoongemaakt (uitscheppen, uit- en navegen)
  • Vuil moet worden verwijderd
  • Roosters en afvoeren moeten worden gereinigd;
  • Vuil moet worden afgevoerd naar de vuilstortplaats;
  • We bieden u daarna een rapportage over de technische staat van de dakgoot en het dak en over vervuiling.