Heeft u een daklekkage? Dan kunt u 365 dagen per jaar een beroep doen op de Dakrenovatie & Onderhoud Nederland 24-uursservice. Onze vakmensen zorgen voor een vakkundige en professionele oplossing. En betreft het een spoedgeval? Dan komen wij direct om de lekkage te lokaliseren en te verhelpen.

De Dakrenovatie & Onderhoud Nederland 24-uursservice maakt standaard onderdeel uit van een Dakrenovatie & Onderhoud Nederland onderhoudscontract.

Rapportage en advies

Achteraf krijgt u een rapportage met een duidelijk overzicht van de verrichte werkzaamheden, het gebruikte materiaal, de gemaakte uren en de bijbehorende kosten. Ook krijgt u een deskundig advies over de te nemen maatregelen, zodat lekkages en onvoorziene kosten in de toekomst worden voorkomen. Indien wij niet-dak gerelateerde problemen zoals bouwkundige gebreken constateren, zullen wij dit ook aan u melden en desgewenst voor u oplossen.